Manueel stofzuigen van zwembad
Stappenplan voor manueel stofzuigen van zwembad:


 1. Voer eerst een backwash uit! (zie volgende hoofdstukken)
 2. Schakel de filterpomp UIT!
 3. Kies de verbinding van de stofzuigerslang.
  In de meeste gevallen zal er geen gebruik meer gemaakt worden van een stofzuigeraansluiting in het zwembad.
  Als dit toch in uw zwembad is gemonteerd, mag je deze klaarmaken zodat de slang er op gemonteerd kan worden.
  Indien je daar inderdaad niet over beschikt, kies je een skimmer, open je het deksel en haal je het mandje uit.
  Zo kunnen we de stofzuigleiding aansluiten op de opening die onderaan voorzien is.
 4. Plaats de stofzuiger in het zwembad.
  Connecteer de stofzuiger op de telescopische stok en sluit de stofzuigslang aan op de stofzuiger. Laat deze in het zwembad .
  Dompel de volledige slang onder het water zodat er zo weinig mogelijk lucht in de slang blijft zitten. connecteer deze dan op je klaargestoomde stofzuigleiding of steek de darm door de skimmermond en plaats deze in de opening onderaan.
 5. Sluit de kranen van de aanzuigende leidingen waar de stofzuigslang niet op aangesloten is.
  We wensen de maximale zuigkracht van de pomp op de stofzuiger, dus gaan we hierdoor alle andere aanzuigpunten afsluiten.
  Als je bijvoorbeeld 1 skimmer gebruikt, dan moet je de andere skimmer afsluiten en ook de kranen van de bodemaanzuigen.
 6. Schakel de filterpomp AAN!
 7. Zet de filterpomp op de hoogste stand!
 8. Hou de filterpomp in het oog en kijk of er voldoende water binnenkomt.
  Als er  nog iets van lucht in de leiding zou zitten, dan zal dit langs de pomp passeren en zal je zien dat de pomp eerst terug op toeren moet komen met voldoende water. Dan heb je de beste zuigkracht en kan je beginnen met stofzuigen.
 9. Backwashen tijdens het reinigen.
  Afhankelijk van de vervuiling in het zwembad zal je merken dat de zuigkracht zal afnemen. Dit komt doordat de filter verzadigd zal geraken door het fijne vuil. Voer dan een backwash uit en ga daarna verder.
 10. Na het reinigen de voorfilter van de filterpomp uitkuisen.
  Wanneer je ziet dat er veel vuil in zit zoals bladeren, reinig je de voorfilter.
 11. Voer na het reinigen een backwash uit.
 12. Open terug de andere kranen van de aanzuigleidingen.
 13. Verwijder de stofzuigerslang uit de skimmer en plaats de mand terug.

Droogdraaiende filterpomp
Opgieten van lege filterpomp


Wanneer een filterpomp droog staat te draaien kan er schade aan de pomp ontstaan.


Stappenplan voor opstarten van filterpomp:


 1. Schakel de filterpomp UIT!.
 2. Sluit de kranen van de aanzuigende leidingen (skimmers, bodem, stofzuigleidingen,...). Mocht u een kraan op de installatie hebben tussen de filterpomp en de afgesloten kranen, dan mag u deze nu open laten.
 3. Open de filterpomp en giet deze vol met water.
 4. Sluit het deksel van de filterpomp.
 5. Open één kraan van de aanzuigleidingen (bij voorkeur bodem) en laat de andere kranen nog even dicht.
  Door aan te zuigen op de bodemleiding, zal je sneller het water terug in de pomp krijgen dan wanneer je alle kranen terug opent van de aanzuigleidingen.
 6. Schakel de filterpomp AAN!
  De filterpomp zal nu het water aanzuigen die je zonet hebt toegevoegd. Doordat het water aangezogen wordt, zal het zo de lucht meetrekken uit de leiding van de bodem van het zwembad naar de filterpomp. Zolang er water in de filterpomp blijft binnenkomen, mag je de installatie laten werken. De pomp zal telkens beetje bij beetje het water en de lucht meetrekken en de hoeveelheid water zal geleidelijk aan toenemen.
  Wanneer er niks van water binnenkomt mag je de pomp zo 2 minuten laten werken. Komt er dan nog geen water binnen schakel je de filterpomp terug UIT!

  Komt er na 2 minuten geen water uit de pomp? Begin dan opnieuw vanaf STAP 1
  Loopt de filterpomp mooi vol met water? Ga dan verder naar STAP 7
   
 7. Open nu één voor één de andere kranen van de aanzuigleidingen (Skimmers)
  Doordat er nu vlot veel water in de filterpomp komt, kunnen we heel voorzichtig de andere kraan openen en zo de lucht uit deze leidingen meetrekken. Dit doen we door de kraan kort te openen en direct terug te sluiten, we willen natuurlijk niet dat hij te veel lucht in 1 keer meetrekt waardoor de filterpomp terug droog zou komen te staan. Vandaar dat we ze kort openen en direct terug sluiten, je zal zien dat er telkens lucht mee komt in de filterpomp en dat deze terug zal moeten opbouwen naar een vlotte instroom van water. Deze handeling blijf je doen totdat je ziet dat hij geen lucht meer binnenkrijgt en dat de kraan open kan blijven. Dit herhaal je tot alle kranen van de aanzuigleidingen open kunnne blijven staan (met uitzondering van eventuele stofzuigleiding).Droogdraaiende filterpompStappanplan - Reinigen van multicycloon


Een multicycloon is een voorfilter die meestal gebruikt zal worden bij patroonfilters.

De filterpomp zal het grof vuil zoals bladeren tegenhouden en de multicycloon zal zand en dergelijke er uit filteren. Zo hoeft de patroonfilter zich enkel bezig te houden met het fijn filteren.

Het zand zal neerwdarelen naar de onderkant van het transparante vat en dit vuil zal je dan op de bodem zien liggen. Zoals je kan zien op de foto is er een kleine rode kraan aan verbonden. Deze kraan is verbonden met de rioolafvoer. 

Hoe reinigen we nu de multicycloon?


Stappenplan voor reinigen multicycloon:


 1. Schakel de filterpomp AAN
  Doordat de filterpomp is ingeschakeld zal deze de nodige waterdruk bezorgen aan de multicycloon om het vuil richting de riolering te stuwen.
 2. Open de kleine rode kraan onderaan de multicycloon
  Je zal zien dat het vuil begint te woelen in de filter en dat het onderaan zal verdwijnen via de kraan
 3. Laat deze open tot het grootste vuil verwijderd is uit de filter
  Je zal het vuil niet helemaal weg krijgen uit de filter, maar als het meeste er uit is verwijderd is dit in orde.
 4. Sluit de kleine rode kraan onderaan
  Vergeet zeker de rode kraan niet te sluiten, want anders zal het zwembad leeg kunnen lopen of kan er lucht via de rioolleiding in de filterinstallatie terecht komen.
 5. Plaats de filtratie terug op AUTO

6-weg kraanStappenplan backwash
Stappenplan voor uitvoeren van een backwash:


 1. Schakel de filterpomp UIT
  De 6-weg kraan mag nooit bediend worden als de filterinstallatie in werking is. Wanneer dit wel zou gebeuren kan er schade oplopen aan de schoepen binnenin.
 2. Verander de 6-weg kraan naar  - BACKWASH
 3. Open de kraan op de rioolleiding (als deze aanwezig zou zijn)
 4. Schakel de filterpomp terug AAN
 5. Normaal beschrijven de fabrikanten een backwash van 4 minuten, daarna mag u de filterpomp terug afleggen.
 6. Schakel de filterpomp UIT
 7. Verander de 6-weg kraan naar  -RINSE
 8. Schakel de filterpomp terug AAN
 9. Wanneer de rinse ca. 30 seconden is uitgevoerd ....
 10. Schakel de filterpomp UIT
 11. Verander de 6-weg kraan naar - FILTRATIE
 12. Sluit de kraan op de rioolleiding (als deze aanwezig zou zijn)
 13. Plaats de filtratie terug op AUTO