Droogdraaiende filterpompManueel stofzuigen van zwembad


Het manueel stofzuigen van een zwembad is de meest efficiente manier van zwembadreiniging.
Om dit te kunnen doen zijn er natuurlijk wel enkele tips nodig en een goed stappenplan.


We krijgen veel de vraag wat de beste manuele stofzuiger is voor het zwembad. Wij zijn van mening dat de fairlocks stofzuiger de beste is om een mooi resultaat te bereiken.
Voor de klanten met een PE, PP of inox kuip kan dit echter wel gevaarlijk zijn voor krassen.
Maar uiteindelijk zijn ze dit allemaal als er vuil in het bad ligt zoals kleine steentjes, want in sommige gevallen duw je deze gewoon verder in het bad, waardoor er krassen ontstaan.


Manueel stofzuigen is wel een beetje gedoe, vooral als je dit niet zo vaak moet uitvoeren en dat de handeling nog niet in de vingers zit. Hierdoor hebben we een stappenplan opgesteld en zal er in de toekomst nog een filmpje gemaakt worden waar je het stappenplan kan bekijken.


Het grootste probleem wat je kan krijgen, is dat de filterpomp leeg komt te staan en zo droog staat te draaien. Vandaar onderstaand stappenplan.


Stappenplan voor manueel stofzuigen van zwembad:


 1. Voer eerst een backwash uit! (zie volgende hoofdstukken)
 2. Schakel de filterpomp UIT!
 3. Kies de verbinding van de stofzuigerslang.
  In de meeste gevallen zal er geen gebruik meer gemaakt worden van een stofzuigeraansluiting in het zwembad.
  Als dit toch in uw zwembad is gemonteerd, mag je deze klaarmaken zodat de slang er op gemonteerd kan worden.
  Indien je daar inderdaad niet over beschikt, kies je een skimmer, open je het deksel en haal je het mandje uit.
  Zo kunnen we de stofzuigleiding aansluiten op de opening die onderaan voorzien is.
 4. Plaats de stofzuiger in het zwembad.
  Connecteer de stofzuiger op de telescopische stok en sluit de stofzuigslang aan op de stofzuiger. Laat deze in het zwembad .
  Dompel de volledige slang onder het water zodat er zo weinig mogelijk lucht in de slang blijft zitten. connecteer deze dan op je klaargestoomde stofzuigleiding of steek de darm door de skimmermond en plaats deze in de opening onderaan.
 5. Sluit de kranen van de aanzuigende leidingen waar de stofzuigslang niet op aangesloten is.
  We wensen de maximale zuigkracht van de pomp op de stofzuiger, dus gaan we hierdoor alle andere aanzuigpunten afsluiten.
  Als je bijvoorbeeld 1 skimmer gebruikt, dan moet je de andere skimmer afsluiten en ook de kranen van de bodemaanzuigen.
 6. Schakel de filterpomp AAN!
 7. Zet de filterpomp op de hoogste stand!
 8. Hou de filterpomp in het oog en kijk of er voldoende water binnenkomt.
  Als er  nog iets van lucht in de leiding zou zitten, dan zal dit langs de pomp passeren en zal je zien dat de pomp eerst terug op toeren moet komen met voldoende water. Dan heb je de beste zuigkracht en kan je beginnen met stofzuigen.
 9. Backwashen tijdens het reinigen.
  Afhankelijk van de vervuiling in het zwembad zal je merken dat de zuigkracht zal afnemen. Dit komt doordat de filter verzadigd zal geraken door het fijne vuil. Voer dan een backwash uit en ga daarna verder.
 10. Na het reinigen de voorfilter van de filterpomp uitkuisen.
  Wanneer je ziet dat er veel vuil in zit zoals bladeren, reinig je de voorfilter.
 11. Voer na het reinigen een backwash uit.
 12. Open terug de andere kranen van de aanzuigleidingen.
 13. Verwijder de stofzuigerslang uit de skimmer en plaats de mand terug.

Droogdraaiende filterpompReinigen van zwembadrolluik


Wanneer het rolluik de ganse winter heeft dicht gelegen, is het over het algemeen wel nodig om het rolluik te reinigen. Doordat het rolluik niet in beweging is geweest, zal er ook algvorming kunnen ontstaan tussen de lamellen.


Het rolluik kan dan gereinigd worden met een hogedrukreiniger. Dit kan met een rechte straal, NIET MET EEN ROTERENDE!!!


Er zijn ook producten op de markt zoals lamellenreinigers. Let hier zeker mee op dat er niet gemorst zal worden op de boordstenen of de terras. Deze producten zijn zuurhoudend en zouden vlekken kunnen achterlaten die er moeilijk tot niet uit te krijgen zijn.

Droogdraaiende filterpompReinigen van rolluiknis


Wanneer het rolluik dicht ligt, kunnen er bladeren op komen te liggen.
Als de eigenaar dan het rolluik bediend om te openen, gaan alle bladeren richting de rolluikbak meegenomen worden.

Als de bladeren al even in contact zijn geweest met het water gaan ze niet meer drijven maar gewoon naar beneden vallen. Hierdoor is de rolluiknis een verzamelplek van bladeren.

Het reinigen van de rolluiknis kan in de meeste gevallen enkel gebeuren door het rolluik volledig te ontregelen, plage weg te halen, rolluiknis volledig stofzuigen, plage terugplaatsen en rolluik opnieuw volledig afregelen.

Dit zijn natuurlijk serieuze werken en voeren we eigenlijk maar 1 keer om de 2-3 jaar uit.

Droogdraaiende filterpompReinigen van filtermand


In de filterpomp zit er een maandje. Deze zal het grof vuil tegenhouden zodat dit niet in de filter terecht kan komen. Als we bijvoorbeeld manueel stofzuigen, kunnen er bladeren opgezogen worden en zal de filtermand deze tegenhouden.

Op de foto staat een gele pijl. Bij praktisch alle filterpompen is dit een draaideksel waar de voorfilter van de filterpomp onder zit.

Bij een zwembadinstallatie geplaatst door Poolmaintenance, zullen er 2 rode kranen terug te vinden zijn bij de filterpomp.
één er voor en één er na. sluit deze 2 kranen voor je het deksel opent. Een zwembadinstallatie zit vol met water. Als we gewoon het deksel zouden open draaien, kan er lucht in de installatie komen en zal het water terugtrekken tot op waterniveau van het zwembad. (communicerende vaten)

PatroonfilterReinigen van patroonfilter


Patroon

Bij een patroonfilter gebeurd de filtratie door cilinderpatronen in de filter. Deze patronen zijn voorzien van geweven textiel. Doordat deze geweven zijn, beschikken deze patronen over een heel groot filteroppervlak en is de installatie minder onderhevig aan drukverlies in de filter.
De filters zijn ook voorzien van een antibacteriële coating. 


Deze filter heeft geen 6-weg kraan en backwash nodig, waardoor je tijdens het seizoen veel uitspaart aan waterverversing. Deze patronen dienen jaarlijks gereinigd te worden.

2-jaarlijks vervangen we ook deze patronen. Wanneer we gebruik maken van een patroonfilter, gaan we ook een multicycloon voorzien om het grootste vuil al te kunnen stoppen.

Droogdraaiende filterpompReinigen van multicycloon


Een multicycloon is een voorfilter die meestal gebruikt zal worden bij patroonfilters.

De filterpomp zal het grof vuil zoals bladeren tegenhouden en de multicycloon zal zand en dergelijke er uit filteren. Zo hoeft de patroonfilter zich enkel bezig te houden met het fijn filteren.

Het zand zal neerwdarelen naar de onderkant van het transparante vat en dit vuil zal je dan op de bodem zien liggen. Zoals je kan zien op de foto is er een kleine rode kraan aan verbonden. Deze kraan is verbonden met de rioolafvoer. 

Hoe reinigen we nu de multicycloon?


Laat de filterpomp werken en open de rode kraan van de multicycloon. Door de filterpomp zal de druk van het water het vuil onderaan via de rode kraan naar de riool weg sturen. Meestal krijg je de bodem niet volledig gereinigd, maar dit kan geen kwaad. Wanneer er voldoende vuil naar de riool is gestuurd, sluit je de rode kraan terug en zal de multicycloon gewoon terug zijn werk doen. Vergeet niet om deze kraan zeker terug te sluiten, anders zal het zwembad zo leeglopen! 

6-weg kraanBackwash


Jammer genoeg komen we veel op installaties waar de klanten niet goed op de hoogte zijn van een "backwash"

Wat is nu juist een backwash?

Eerst gaan we uitleggen hoe een zandfilter werkt zodat de uitleg van de backwash gemakkelijker te begrijpen valt.

Een filtervat heeft 2 aansluitingen. één voor de ster onderaan en één voor de disk bovenaan.


De filter zal ca. 70% gevuld worden met filtermateriaal. Dit kan zand of glas zijn.


Bovenaan komt het water afkomstig van het zwembad in het vat terecht. door de druk van de filterpomp zal het water door het filtermedia gedrukt worden en zal het vuil achterblijven tussen het zand of het glas. Op deze manier krijg je onderaan proper water en zal dit via de ster het filtervat verlaten en terug naar het zwembad gestuurd worden.6-weg kraan
6-weg kraan
6-weg kraan

Hoe krijgen we dit vuil van tussen het zand of glas weg?
Dit gebeurt door het uitvoeren van een backwash. Bij een backwash gaan we de richting van het water veranderen.
Door onderaan in het filtervat water in te stuwen, zal het zand gewoeld worden en het vuil naar boven drukken. Het vuil zal bovenaan de filter via de disk het filtervat verlaten en naar de riool gestuurd worden.


De richting van het water veranderen we door de positie van de 6-weg kraan te wijzigen.


Een backwash is heel belangrijk, dient wekelijks uitgevoerd te worden in het zwemseizoen en 2-3 wekelijks in de winter. De backwash moet ook lang genoeg uitgevoerd worden zodat het onderste vuil zeker de filter kan verlaten en dan het gebonden chloor ook uit de filter verwijderd kan worden. Een goeie filtratie is 75% van het werk en zal nog 25% aangevuld worden met producten zoals chloor. Wanneer de filter zijn werk niet goed kan doen, zal de balans omdraaien en kan je zo meer producten gaan verbruiken.


Een stappenplan voor het uitvoeren van een backwash kan je iets verder terugvinden.
Hieronder zien we een filmpje van hoe een backwash het glas doet woelen om het vuil weg te krijgen.Werking van 6-wegkraan


De 6-weg kraan bepaald de richting van het water.

De belangrijkste standen zijn Filtratie, Backwash en Rinse.
Deze 3 standen hebben de zwembadeigenaren het meeste nodig voor het uitvoeren van een backwash.

Het stappenplan leggen we uit hieronder.


 • Filtratie is de stand die in normaal bedrijf gebruikt zal worden. Op deze stand zal het water gefilterd worden in de filter en daarna terug naar het zwembad gestuurd worden.
 • Backwash is de stand waar we het water onderaan in de filter sturen om zo het filtermedia te reinigen.
  Hierover meer in het volgende hoofdstuk.
 • Rinse is de stand die we gebruiken na het uitvoeren van een backwash. Doordat we de richtingen hebben gewisseld zal er vuil water klaar zitten net voor de leiding die naar het zwembad zou lopen. Hierdoor zorgen we dus dat er geen vuil water klaar zit in de filter om naar het zwembad te sturen.


Daarnaast hebben we nog de standen Closed, Waste en Circuleren.

 • Closed is de stand die we gebruiken om handelingen uit te voeren aan de installatie. op deze manier zijn alle leidingen die op de 6-wegkraan zijn aangesloten, afgekoppeld.
 • Waste is de stand die we gebruiken om water naar de riool te sturen zonder dat dit langs de filter passeert. Zo kan je bijvoorbeeld het bad legen of een deel van het water afvoeren.
 • Circuleren gebruiken we als je de filterinstallatie wilt blijven gebruiken zonder dat het water via de filter passeert. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de filter een defect heeft en water lekt. Dan zal het water langs de filter gestuurd in plaats van er doorheen.
Stappenplan voor uitvoeren van een backwash:


 1. Schakel de filterpomp UIT
  De 6-weg kraan mag nooit bediend worden als de filterinstallatie in werking is. Wanneer dit wel zou gebeuren kan er schade oplopen aan de schoepen binnenin.
 2. Verander de 6-weg kraan naar  - BACKWASH
 3. Open de kraan op de rioolleiding (als deze aanwezig zou zijn)
 4. Schakel de filterpomp terug AAN
 5. Normaal beschrijven de fabrikanten een backwash van 4 minuten, daarna mag u de filterpomp terug afleggen.
 6. Schakel de filterpomp UIT
 7. Verander de 6-weg kraan naar  -RINSE
 8. Schakel de filterpomp terug AAN
 9. Wanneer de rinse ca. 30 seconden is uitgevoerd ....
 10. Schakel de filterpomp UIT
 11. Verander de 6-weg kraan naar - FILTRATIE
 12. Sluit de kraan op de rioolleiding (als deze aanwezig zou zijn)
 13. Plaats de filtratie terug op AUTO

Droogdraaiende filterpompReinigen voorfilter waterbehandeling


Bepaalde waterbehandelingen zoals de watersens hebben een kleine voorfilter zodat er geen vuil in de meetkamer terecht kan komen. Deze filter moet natuurlijk op regelmatige basis gecontroleerd worden en indien nodig deze ook reinigen.


Op de foto is de voorfilter aangeduid. Hier van kan je de dop afschroeven en het gaasfiltertje er uit nemen om te reinigen onder stromend water.

LET OP!
Er zit een oranje dichting in de voorfilter, zorg dat deze niet verloren gaat.

Droogdraaiende filterpompReinigen van skimmermandjes


De skimmermandjes zijn de eerste filters van het zwembad, deze vangen de bladeren op en zijn soms ook de schuilplaats voor salamanders en kikkers. Volle mandjes kunnen soms breken doordat de pomp zodanig hard aan het aanzuigen is en dat er weinig water door gelaten kan worden. Bladeren zijn ook slecht voor de pH waarde en het chloor moet telkens bijgestuurd worden.

Af en toe de skimmermandjes reinigen is dus zeker nodig.

Droogdraaiende filterpompReinigen van warmtepomp


Achteraan de warmtepomp is er een rooster. Deze rooster zal de warme lucht aantrekken die warmtepomp zal gebruiken voor het verwarmen van het zwembad. 
Wanneer deze rooster vol zit met vuil, zal het moeilijker zijn om de warme lucht door te laten en zal het rendement van de warmtepomp achteruit gaan.


Door de rooster in te spuiten met een warmtepomp reiniger, hoef je na enkele minuten deze enkel nog af te spuiten met een tuinslang.

Droogdraaiende filterpompReinigen van buffertank


Bij een overloopzwembad is er een buffertank aanwezig. Deze zal het overgelopen water opvangen.
Doordat er geen skimmers zijn en dus ook geen skimmermandjes, zal al het vuil in de overloopgoot blijven liggen of meegenomen worden naar de buffertank, waar deze op de bodem zullen verzamelen. Afhankelijk van de bouwer is er een zeef voorzien die deze bladeren zal opvangen.
Een buffertank moet toch elk seizoen bekeken worden en indien nodig reinigen.