Troubleshooting - Waterbehandeling

Vorige paginaAutomatische waterbehandeling neemt geen chloor meer!We gaan samen even enkele stappen overlopen om na te zien waar het probleem zich stelt.


 1. Zie je ergens een chloorlek?
  Indien ja, zit er een barst inde leiding en zal deze vervangen moeten worden. 

 2. Kan je testen dat het pompje nog draait?
  Indien neen, is het toestel of pompje defect.

 3. Is er recent een nieuwe bidon aangekoppeld?
  In sommige gevallen zit er een beveiliging op toestellen en moet deze gereset worden.
  Bij Oxilife of control station bijvoorbeeld zal je een AL3 alarm zien verschijnen op de display en moet je deze met de return knop (rechts onderaan) resetten.

 4. Zit de aanzuigfilter in de bidon ondergedompeld?
  Soms krult de slang op en zuigt hij dan eigenlijk lucht aan bovenaan de bidon. Zeker zorgen dat het gewichtje onderaan de bidon ligt.

  Als er geen enkele van deze zaken het probleem vormt, gaan we verder kijken naar de peristaltische slangen.

 5. Zitten de peristaltische leidingen vol met lucht of met chloor?
  Als we de filter uit de chloorbidon halen en we schakelen de chloorpomp aan, dan moet je zien dat het toestellen luchtbellen zal optrekken. 
  Wanneer ze vol met chloor zitten, maar je zit geen duidelijke beweging van luchtbellen, kan het er op wijzen dat de injector verstopt zit of het pompdarmpje niet meer werkt. 
  Zijn de leidingen volledig leeg, dan zou er een lekkage moeten zijn aan de aanzuigzijde van het pompje waardoor hij lucht aantrekt in plaats van chloor uit de bidon.
  In het geval van lege leidingen, draai je links onderaan de chloorpomp de klem open, neem je het darmpje van de pomp en snij je met een cuttermes 2 cm recht af. Monteer nu opnieuw de leiding en test opnieuw met de aanzuigfilter in de bidon. Zie je nu het chloor mooi oppompen? Dan zal het probleem waarschijnlijk verholpen zijn.


In de andere gevallen moeten we ter plaatse komen zodat we bepaalde zaken kunnen manipuleren om te testen waar de problemen zich situeren en deze aan te pakken.