Troubleshooting - Filterpomp

Vorige pagina

Droogdraaiende filterpomp

Filterpomp draait droogOpgieten van lege filterpomp


Wanneer een filterpomp droog staat te draaien kan er schade aan de pomp ontstaan. De schade zal inwendig ontstaan doordat de pomp niet kan koelen door het water. Hierdoor zal ze inwendig kunnen verbranden na een tijdje.


Reden van droogdraaien

Een zwembadinstallatie blijft in principe vol met water, zelfs wanneer de pomp uitgeschakeld zal worden. De pomp kan droog komen te staan wanneer er lucht in de installatie kan komen. 
Dit kan voorvallen bij het openen van de voorfilter in de filterpomp, een lekkende 6-wegkraan, slechte dichting, ...


Doordat de installatie in verbinding staat met het zwembad zal het water in de technische installatie zakken tot op het waterniveau van het zwembad. (communicerende vaten)


Stappenplan voor opstarten van filterpomp:


 1. Schakel de filterpomp UIT!.
 2. Sluit de kranen van de aanzuigende leidingen (skimmers, bodem, stofzuigleidingen,...). Mocht u een kraan op de installatie hebben tussen de filterpomp en de afgesloten kranen, dan mag u deze nu open laten.
 3. Open de filterpomp en giet deze vol met water.
 4. Sluit het deksel van de filterpomp.
 5. Open één kraan van de aanzuigleidingen (bij voorkeur bodem) en laat de andere kranen nog even dicht.
  Door aan te zuigen op de bodemleiding, zal je sneller het water terug in de pomp krijgen dan wanneer je alle kranen terug opent van de aanzuigleidingen.
 6. Schakel de filterpomp AAN!
  De filterpomp zal nu het water aanzuigen die je zonet hebt toegevoegd. Doordat het water aangezogen wordt, zal het zo de lucht meetrekken uit de leiding van de bodem van het zwembad naar de filterpomp. Zolang er water in de filterpomp blijft binnenkomen, mag je de installatie laten werken. De pomp zal telkens beetje bij beetje het water en de lucht meetrekken en de hoeveelheid water zal geleidelijk aan toenemen.
  Wanneer er niks van water binnenkomt mag je de pomp zo 2 minuten laten werken. Komt er dan nog geen water binnen schakel je de filterpomp terug UIT!

  Komt er na 2 minuten geen water uit de pomp? Begin dan opnieuw vanaf STAP 1
  Loopt de filterpomp mooi vol met water? Ga dan verder naar STAP 7
   
 7. Open nu één voor één de andere kranen van de aanzuigleidingen (Skimmers)
  Doordat er nu vlot veel water in de filterpomp komt, kunnen we heel voorzichtig de andere kraan openen en zo de lucht uit deze leidingen meetrekken. Dit doen we door de kraan kort te openen en direct terug te sluiten, we willen natuurlijk niet dat hij te veel lucht in 1 keer meetrekt waardoor de filterpomp terug droog zou komen te staan. Vandaar dat we ze kort openen en direct terug sluiten, je zal zien dat er telkens lucht mee komt in de filterpomp en dat deze terug zal moeten opbouwen naar een vlotte instroom van water. Deze handeling blijf je doen totdat je ziet dat hij geen lucht meer binnenkrijgt en dat de kraan open kan blijven. Dit herhaal je tot alle kranen van de aanzuigleidingen open kunnne blijven staan (met uitzondering van eventuele stofzuigleiding).