Zomeropstart van het zwembad

Vorige paginaWanneer voeren we de zomeropstart het best uit?


In principe voeren we de zomeropstart van het zwembad uit vanaf begin maart. Als de watertemperaturen beginnen te stijgen zal er vlugger algenvorming ontstaan en zullen de automatische waterbehandelingen beter kunnen werken op langere filtertijden.

Voor de warmtepomp hebben we best een buitentemperatuur van 15°C voor het rendement van de warmtepomp.


De warmtepomp hoeft zeker nog niet in werking te treden bij een zomeropstart. We voorzien de warmtepomp terug van circulatie, maar de klant beslist uiteindelijk zelf vanaf wanneer de warmtepomp moet beginnen werken.


Doordat we van maart al opstarten gaan we de filtertijden terug overdag plaatsen. Zo kunnen de solarlamellen de watertemperatuur al terug beginnen opbouwen, zodat de warmtepomp veel minder moet verwarmen wanneer we deze aanschakelen.
Uit onze ervaring zien we dat er een verschil is van 6-7°C tussen zwembaden met solarlamellen en PVC lamellen bij opstart.
Bij de opstart halen we het winterzeil er van af en kunnen de lamellen hun werk doen. Zo hoeft de warmtepomp niet van een lage temperatuur in boost modus naar de gewenste 28°C te verwarmen.

Aanvraag zomeropstart


Stappenplan voor zomeropstart van zwembad:


 1. Reiniging van zwembad en installatie 
  1.1 Afnemen en reinigen van het winterzeil
  Reinig het winterzeil zodat er geen bladeren meer opliggen en laat het indien mogelijk drogen alvorens op te bergen. Zo voorkom je dat er schimmelvorming kan optreden in de periode dat het zeil opgeborgen ligt.
  1.2 Reinigen van het rolluik
  1.3 Reinigen van het zwembad
  1.4 Reinigen van de skimmermandjes
  1.5 Reinigen voorfilter van de filterpomp
  1.6 Reinigen van de zwembadfilters
  Het reinigen van het zwembad en zijn installatie is nodig om het zwemseizoen waardig te kunnen beginnen.
  Meer informatie over hoe we de toestellen moeten reinigen kan je terugvinden in het hoofdstuk reinigen

 2. Warmtepomp
  2.1 Afnemen van de hoes
  2.2 Reinigen van warmtepomprooster
  Achteraan de warmtepomp is er een rooster waar de lucht aangezogen wordt, deze vangt gedurende het seizoen het stof op en zal dicht komen te zitten. Het is dus belangrijk dat deze terug vrij is van stof zodat er voldoende warme lucht kan aangezogen worden en dat zo het rendement van de warmtepomp optimaal blijft.
  2.3 Aanschakelen van de warmtepomp
  Bij de winterafsluit zijn de koppelingen gelost en is al het water uit de warmtepomp afgelaten zodat de vorst geen schade kan aanrichten. Deze dienen nu terug aangekoppeld te worden.

 3. Technische installatie
  3.1 Bypass van warmtepomp regelen
  Tijdens de winter hebben we de leidingen van en naar de warmtepomp afgekoppeld en is de bypass kraan volledig op geplaatst. Nu gaan we de toevoer en de retour van de warmtepomp volledig open plaatsen en sluiten we de bypass kraan, in vele gevallen zal de bypass kraan niet volledig gesloten zijn.
  3.2 Checkup van koppelingen
  Door de temperatuursverschillen merken we dat de koppelingen zichzelf kunnen los zetten na de winter. Hierdoor is het dus belangrijk om alle koppelingen na te gaan en te kijken of er nog moeten worden aangedraaid.
  3.3 Checkup van verlichting
  3.4 Checkup van tegenstroom
  3.5 Checkup van UV lampen

  Tijdens de opstart gaan we na of het nodig is om de UV lampen te vervangen.
  3.6 Terug aankoppelen van de automatische niveauregeling
  Tijdens de winter schakelen we deze uit zodat er geen technische problemen kunnen zijn waardoor er de ganse winter een waterverlies kon optreden.

 4. Waterbehandeling
  4.1 Ijken van sondes
  Door ijkingen uit te voeren gaan we de waardes terug correct zetten van chloor en pH. Bij lichte afwijkingen kunnen we aan de hand van kalibratie de meetwaardes terug op punt zetten. Zijn de afwijkingen te groot, dan moeten de sondes vervangen worden.
  4.2 Nazicht van leidingen, pompjes en injectoren
  Het is aangeraden om jaarlijks de peristaltische leidingen, injectoren en pompslangen te vervangen. Deze komen vast te zitten door de verkalking van het chloor en meestal gebeurd dit ook in het midden van het seizoen.
  4.3 Nazicht van producten in de bidons
  Het
  4.4 Nazicht van elektrolysecellen
  Elektrolysecellen zijn onderhevig aan verkalking. Tijdens de inspectie gaan we na of de cel gereinigd moet worden en bekijken we de werkingsuren van de cel. Zijn de werkingsuren overschreden, gaan we na of de cel vervangen moet worden.
  4.5 Filtertijden
  De filtertijden gaan we terug aanpassen voor het zwemseizoen.

 5. Filter
  5.1 Reinigen van patroonfilter
  De patronen in de filter moeten jaarlijks gereinigd worden en 2-jaarlijks vervangen.
  5.2 Backwash van zand of glasfilter
  Het uitvoeren van een backwash zal tijdens de winter af en toe vergeten geraken. Het uitvoeren van een uitvoerige backwash is dus steeds aangewezen tijdens een opstart.
  5.3 Kwaliteit van filtermedia bekijken
  De filtermedia moet afhankelijk van het type elke zoveel jaar vervangen worden.


 6. Waterkwaliteit
  6.1 Uitvoeren van manuele watertesten met fotometer
  Wij voeren telkens wateranalyse uit met een fotometer. De teststrips zijn een goede indicatie maar kunnen niet gebruikt worden om exacte metingen uit te gaan voeren.
  6.2 Plaatsen van chloortablet in elke skimmer
  Door het plaatsen van een chloortablet in elke skimmer bij opstart gaan we het cyaanzuur gehalte op punt houden tijdens het zwemseizoen zodat het chloor een goede werking kan hebben tijdens het seizoen.
  6.3 Vlokmiddel
  bij een zand of glasfilter plaatsen we vlokkousen in elke skimmer zodat het water zeker helder kan zijn na enkele dagen.