Werking van filtratie

In dit deel gaan we nader gaan bekijken hoe de filtratie van een zwembad nu juist werkt.

Vorige paginaIntro - Verhouding van filter en waterbehandeling


Bij een goede filterinstallatie hoeven de waterbehandelings producten slechts 10% à 20% bij te springen. Dit wil zeggen dat de filter en het onderhoud voor 80% à 90% van de filtratie moet zorgen. 


Wanneer je een slecht onderhouden filter hebt door slecht uitgevoerde backwash, laattijdig vervangen van filtermedia, ... gaat die balans gaan draaien en zal je dus veel meer producten moeten gebruiken om de waterkwaliteit op punt te hebben.

Een goede filtratie is dus de basis en aanvullend worden er producten toegevoegd!
Stap 1 - Werking van het filterinstallatie


 • De filterpomp zal het water aanzuigen via bodemaanzuig en skimmer. 
 • Het aangezogen water zal naar het filtervat gepompt worden.
 • Daar zal het water gezuiverd worden.
 • Het gezuiverde water loopt door de warmtepomp en zal daarna naar de inspuiters van het zwembad gestuwd worden.

  Het water zal dus op 3 plaatsen gefilterd worden:
  1. In de skimmers zitten skimmermandjes die het grof vuil zoals bladeren zal opvangen.
  2. In de filterpomp zit een voorfilter die in 2 de instantie grof vuil zal stoppen
  3. Het filtervat zal de fijne filtratie uitvoeren
Stap 2 - Werking van het filtervat


6-weg kraan
6-weg kraan

Een filtervat heeft 2 aansluitingen. één voor de ster onderaan en één voor de disk bovenaan.


De filter zal ca. 70% gevuld worden met filtermateriaal. Dit kan zand of glas zijn.


Bovenaan komt het water afkomstig van het zwembad in het vat terecht. door de druk van de filterpomp zal het water door het filtermedia gedrukt worden en zal het vuil achterblijven tussen het zand of het glas. Op deze manier krijg je onderaan proper water en zal dit via de ster het filtervat verlaten en terug naar het zwembad gestuurd worden.

Stap 3 - Werking van backwash


6-weg kraan

Hoe krijgen we dit vuil van tussen het zand of glas weg?
Dit gebeurt door het uitvoeren van een backwash. Bij een backwash gaan we de richting van het water veranderen.
Door onderaan in het filtervat water in te stuwen, zal het zand gewoeld worden en het vuil naar boven drukken. Het vuil zal bovenaan de filter via de disk het filtervat verlaten en naar de riool gestuurd worden.


De richting van het water veranderen we door de positie van de 6-weg kraan te wijzigen.


Een backwash is heel belangrijk, dient wekelijks uitgevoerd te worden in het zwemseizoen en 2-3 wekelijks in de winter. De backwash moet ook lang genoeg uitgevoerd worden zodat het onderste vuil zeker de filter kan verlaten en dan het gebonden chloor ook uit de filter verwijderd kan worden. Een goeie filtratie is 75% van het werk en zal nog 25% aangevuld worden met producten zoals chloor. Wanneer de filter zijn werk niet goed kan doen, zal de balans omdraaien en kan je zo meer producten gaan verbruiken.


Een stappenplan voor het uitvoeren van een backwash kan je iets verder terugvinden.
Hieronder zien we een filmpje van hoe een backwash het glas doet woelen om het vuil weg te krijgen.

Stap 4 - Werking van waterbehandeling


Eerst zal er in de installatie punten gemonteerd zijn waar het zwembadwater kan afgetapt worden. Zo kan het toestel metingen uitvoeren van water die net uit het zwembad komt. We willen tenslotte weten wat de waarde in het zwembad is.


Na het uitvoeren van de metingen zal het toestel de waarde bepalen. in het toestel zijn er streefwaardes ingesteld en aan de hand van de vergelijking zal het toestel zelf kunnen bepalen welke producten er toegevoegd moeten worden om een perfecte waterbalans te verkrijgen.


De producten worden zo dicht mogelijk bij de inspuiters geinjecteerd. Zo zijn we zeker dat er geen hoge concentraties door de warmtepomp zal worden gestuurd.

6-weg kraan